Αρχική > Български публикации > Разликата между постоянен и настоящ адрес

Разликата между постоянен и настоящ адрес

източник:
Разликата между постоянен и настоящ адрес.

Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението.За български гражданин, живеещ в чужбина,постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес.Това означава, че ако живеете в Германия от 15 години, примерно, но продължавате да сте български гражданин, вашият постоянен адрес ще бъде в България.
Настоящ адрес
Настоящ адрес е адресът, на който пребивавате в момента.
Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина, се отразява в автоматизираните информационни фондове у нас само с името на държавата, в която пребивават.
Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.
Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете са тези на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.
Български граждани, живеещи предимно в чужбина, но невписани в регистрите на населението или не можещи да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистрите на населението на район „Средец“ на град София. Което означава, че ако нямате заявен постоянен адрес в България по причина, че нямате жилище,нямате близки или др.трябва регулярно да проверявате в общинската служба на район „Средец“ за важни известия от държавни или общ.органи.
За заявяване на постоянен адрес се подава Заявление по образец до органите на общинската администрация (кмета). В по-специфични случаи това се прави до органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските документи за самоличност – Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.
Заявяването се извършва лично, а по изключение – от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Това се отнася за българските граждани, живеещи в България. Живеещите в чужбина българи не подават адресна карта у нас при смяна на настоящ адрес в чужбина.
Български гражданин, живеещ предимно в чужбина, може да заяви постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български документ за самоличност, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България.
Всяко лице, живеещо в България, е длъжно в срок 30 дни от промяната на местоживеенето си,да заяви промяната на настоящия си адрес. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава.
Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: