Αρχείο

Archive for the ‘Ίδρυση εταιρείας’ Category

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία

Χρόνος: 2 ώρες!

Ελάχιστο βασικό κεφάλαιο: 1 €

Σημεία παρουσίας: 2 (συμβολαιογράφο για υπογραφές και τράπεζα για κατάθεση του εταιρικού κεφαλαίου)