Αρχείο

Archive for the ‘Ε.Π.Ε.’ Category

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε. στη Βουλγαρία

Χρόνος: 2 ώρες!

Ελάχιστο βασικό κεφάλαιο: 1 €

Σημεία παρουσίας: 2 (συμβολαιογράφο για υπογραφές και τράπεζα για κατάθεση του εταιρικού κεφαλαίου)

Advertisements