Αρχείο

Archive for the ‘Σφραγίδα της Χάγης, ή Apostille’ Category

Τι είναι η σφραγίδα της Χάγης, ή Apostille

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, για κάθε δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Βουλγαρική υπηρεσία με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα και αντίστροφα, είναι απαραίτητη η πιστοποίησή του με τη χορήγηση της λεγόμενης σφραγίδας της Χάγης ή APOSTILLE (επισημείωση) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένως η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Αυτός είναι ο κανόνας, που ισχύει διεθνώς, για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έννοιες «Σφραγίδα της Χάγης» και «Apostille» είναι ταυτόσημες!

Με άλλα λόγια, η σφραγίδα APOSTILLE μπαίνει σε ένα έγγραφο για να πιστοποιηθεί ότι είναι γνήσιο και όχι προϊόν πλαστογραφίας. Για αυτό ακριβώς χορηγείται ΜΟΝΟ στη χώρα στην οποία εκδόθηκε.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, ενώ στην Ελλάδα η διαδικασία αυτή είναι σχετικά εύκολη και δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, αφού η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε κάθε Νομαρχιακή ή/και Περιφερειακή αρχή, σχετικά γρήγορα και ατελώς, στην Βουλγαρία αντιθέτως, είναι χρονοβόρα και κοστίζει.

Μαυράκης Γιώργος – επίσημος μεταφραστής