Αρχείο

Archive for the ‘Стандартна преводаческа страница’ Category

Какво е стандартна преводаческа страница в България?

От DS Translations

Стандартната преводаческа страница е стандартната машинописна страница (още от времето на машинописа).
Според БДС стандартната машинописна страница се отпечатва на хартия с формат А4 (210х297 мм), с полета горе, долу и ляво – 2 см, и дясно – 3,5 см. Съдържа 1800 знака – 30 реда х 60 знака на ред (включително интервалите).

Но няма нужда да се задава това форматиране, все пак е добре преводът да изглежда максимално като изходния документ – шрифт, големина на шрифта, разположение. Ако използваме като текстов редактор  Word, изброяването става от менюто Tools>Word Count>Characters (with spaces), бройката делим на 1800 и се получава броя на стандартните страници. Има и специални програми за броене, разбира се.
В България е възприето писмените преводи да се заплащат според броя стандартни страници на преведения текст. Другаде по света е по-скоро възприето да се работи на брой думи, някъде на брой редове.